Avalikud pakkumised ja lepingud

Avastage uued ärivõimalused, et teie ettevõtte saaks kasvada. Saage iga päev otse oma arvutisse infot riigihankelepingute ja pakkumiste kohta

15-päevane tasuta prooviperiood

Registreeruge tasuta kasutamiseks 15-päevase prooviperioodi jooksul ning kogege täisteenust, valige etteantud otsinguprofiil ja saage iga päev elektronpostiga teateid ärivõimaluste kohta.
Jätka

Kiirotsing

Otsing kategooria järgi


Mida me saame teie heaks teha ?

Edastame EuTenders registreeritud kasutajatele informatsiooni jooksvate riigihangete ja pakkumiste kohta, mis saadetakse teie elektronpostile või mille te leiate portaalist. Teenus aitab säästa teie aega ja raha ning aitab kaasa teie tegevustulemuste parandamisele teie riigis ja välismaal turul, mille mahtu ületab 500 miljardit EUR aastas.

Avalikud pakkumised ja ärivõimalused

Me töötleme andmeid Euroopa avalike hangete ajakirjast TED, riikide portaalidest ja partnerportaalide äripakkumistest. Andmebaas pakub iga päev üle 200 000 avatud pakkumiskutset. Leidke kõrge ja madala maksumusega avalikke hankeid Euroopa Liidus ja Ida-Euroopas ning ettevõtlussektori äripakkumisi.

Viimased pakkumised

Pakkumisi kokku: 80.084

Riik Kategooria Pealkiri Tähtpäev
Rootsi Meditsiiniseadmed Meditsiiniseadmed 15-04-2015
Norra Maanteetransporditeenused Maantee ühistransporditeenused 01-01-2016
Hispaania Meditsiiniseadmed Kirurgilised implantaadid 07-04-2015
Rootsi Kontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid, ... Kontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid, p... 17-04-2015
Rootsi Kindlustusteenused Kindlustusmaakleri teenused 19-04-2015
Kreeka Arvutisüsteemide audititeenused ja arvuti testimiste... Temaatilised riigipõhised praktikate analüüsid 22-04-2015
Rootsi Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused 14-04-2015
Šveits Insener-tehnilised teenused Insener-tehnilised teenused 14-04-2015
Rootsi Äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenu... Hankenõustamisteenused 16-04-2015
Hispaania Jäätmekäitlus ja taaskasutus (k.a. ohtlikud jäätmed)... Jäätmekõrvaldus- ja käitlusteenused 30-04-2015
Rootsi Insener-tehnilised teenused Insener-tehnilised teenused 14-04-2015
Belgia Uurimistööteenused Tugi võrgustikku "Euraxess Links" käsitlevate üritust... 29-04-2015
Hispaania Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused Abiteenused valitsusele 31-03-2015
Rootsi Insener-tehnilised teenused Insener-tehnilised teenused 14-04-2015
Rootsi Pumbad ja kompressorid Reoveepumbad 31-03-2015
Ühendkuningriik 8 Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused 16-04-2015
Rootsi Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.... Lauad, kapid, kirjutuslauad ja raamatukapid 14-04-2015
Rootsi 3 Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ... 14-04-2015
Rootsi 7 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalv... 14-04-2015
Rootsi Meditsiinilised tarbekaubad Inkontinentsuse (kusepidamatuse) komplektid 20-04-2015
Rootsi Andmeteenused Andmekogumis- ja -põimimisteenused 16-04-2015
Rootsi Insener-tehnilised teenused Hoonestusnõustamisteenused 15-04-2015
Rootsi Majandusarvestus-, auditeerimis- ja maksuteenused Majandusarvestus-, auditeerimis- ja maksuteenused 14-04-2015
Rootsi Raudteede ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja se... Tänavavalgustuse hooldusteenused 14-04-2015
Rootsi Insener-tehnilised teenused Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused 14-04-2015
Šveits Elektrijaotus- ja seonduvad teenused Finantsvahendus- ja kindlustusteenused 15-04-2015
Belgia Õigusteenused Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes koha... 20-04-2015
Rootsi Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.... Mööbel 14-04-2015
Ühendkuningriik Mõõte-, kontrolli-, testimis- ja navigatsiooniseadme... Transmissioon-elektronmikroskoobid 17-04-2015
Rootsi Mootorsõidukid Sõiduautod 23-04-2015